ENERJİ VERİMLİLİĞİ BİLİNÇ ENDEKSİ’NE İLİŞKİN RAPORLAR YAYIMLANDI

Enerji verimliliğindeki bilincin vatandaşa duyurularak tabana yayılması amacıyla Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, özel sektör ve sivil toplum kuruluşlarının iletişim faaliyetleri ile kampanyalarının 2021 yılı karnesi paylaşılmıştır.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’nın katkısı çerçevesinde Enerji Verimliliği Derneği tarafından “Enerji Verimliliği Kamuoyu Araştırma Raporu 2021” ile “Sanayi, Hizmet, Ulaştırma, Tarım İşletmelerinde Enerji Verimliliği Bilinç Endeksi Araştırma Raporu 2021” isimli belgelere https://www.enver.org.tr/ adresinden ulaşabilirsiniz.