BANKALARCA HAZIRLATILAN DEĞERLEME RAPORLARINDA TAŞINMAZ SAHİBİNİN ONAYININ ARANMAMASI

Türkiye Bankalar Birliği tarafından Kuruluşumuza iletilen yazı ile; Tapu Ve Kadastro Verilerinin İşlenmesi Ve Elektronik Ortamda Yapılacak İşlemler Hakkında Yönetmelik hükümlerine istinaden, bankalar tarafından hazırlatılan değerleme raporlarında ayrıca taşınmaz sahibinin onayının aranmayacağı bildirilmiştir.

DOKÜMANLAR


# Doküman Adı Uzantı Büyüklük Doküman
1 TÜRKİYE BANKALAR BİRLİĞİ YAZISI pdf 310 kb Tıklayınız